Debattartikkel om skoleuniform

Beskrivelse: 

Elevene skal bruke ulike kilder for å vise kunnskap om tema skoleuniform, og se hvordan andre argumenterer rundt tema. Teksten elevene skriver skal vurderes med karakter, og de skal bruke skjemaet Skriverammer for debattartikkel fra Skrivesenteret.

Selve skriveoppgaven har følgende instruksjon: Skriv et tekst hvor du argumenterer for eller imot skoleuniform.

Teksten skal være på ca 800 ord,