Livsstil og helse

Beskrivelse: 

I dette tverrfaglige opplegget skal elevene arbeide i grupper (lære å samarbeide), og fordype seg i temaer rundt spesialkost. Produktene som skal vurderes er et skriftlig arbeide (resonnerende tekst) som skal presenteres for klassen (foredrag). Gruppene bør ikke ha flere enn fire medlemmer.

Del 1. Den skal alle gjøre:

Redegjør for

a) Et sunt og balansert kosthold

b) Middelhavskostholdet

c) Kostsirkelen

Bruk egne ord når du forklarer og beskriver hva det er. Skriv maks ei side, ca 320 ord.

Del 2. Her skal du trekke en lapp med den oppgaven gruppa di skal arbeide med og presentere:

Oppgave 2a)

Hva består de ulike typene vegetarkost av, og hva må en vegetarianer spise for å få i seg nok proteiner og jern? Planlegg en ukes meny for en vegetarianer.

Oppgave 2b)

Forklar hva idrettsernæring består av. Hva må en idrettsutøver spise hvis han/hun ønsker å vinne? Ta for deg to ulike idretter, og fortell om likheter og ulikheter i kosthold. Planlegg en ukes meny for en idretteutøver.

Oppgave 2c)

Hva kan forårsake overvekt og fedme? Hva kan overvekt og fedme føre til for den enkelte? Hvilke tiltak gjøres i samfunnet for å stoppe denne utviklingen? Planlegg en uke for en overvektig person. Planen bør innbefatte trening og et sunt kosthold.

Oppgave 2d)

Hva er forskjellen på de to typene diabetes? Hva er årsaken til at folk får diabetes? Hva er risikoen ved å ha diabetes? Hva kan gjøres for å unngå diabetes? Planlegg en ukes meny for en diabetiker?

Oppgave 2e)

Hva kan sammenhengen mellom kosthold, kropp og psykisk helse være? Hvordan kan kostholdet forebygge psykisk sykdom? Planlegg en ukes meny for en som har dårlig psykisk helse. Målet er at han/hun skal føle seg bedre.

Oppgave 2f)

Hva er matallergi og matintoleranse? Sett opp et skjema for de ulike allergiene og intoleransene hvor det kommer fram hva som ikke tåles, hva som er reaksjonene, og hva som må gjøres hvis de får i seg det de ikke tåler. Planlegg en ukes meny for en med en spesiell allergi/intoleranse.

Lærer presenterer prosjektet de skal arbeide med, og er tydelig på hvilke kunnskaper de trenger før de begynner med arbeidet. Oppgavene deles ut på dette stadiet.

Deretter holder lærer foredrag om hvordan en saktekst (resonnerende) bør skrives, og hvordan et foredrag bør holdes, og hvordan de bør gå fram for å finne de opplysningene de trenger for å kunne gjøre arbeidet. I tillegg bør de bli gjort oppmerksom på tidsbruk; når ting skal være ferdig.

Lærer har i forkant gjort avtale med eksterne foredragsholdere (f. eks en kostholdsekspert og en fysioterapeut) som holder foredrag om temaet. Elevene har forberedt spørsmål til dem.

Så begynner selve arbeidet etter at de har trukket oppgave som de skal skrive om og presentere senere. (Se under).

Tidsbruk til prosjektet bør avklares på forhånd av de involverte lærerne, hvorvidt halve eller hele dager skal brukes, og hvor mange uker som skal settes av til det.

H.. Hånes og E. Mohaugen (2006): Kost og livsstil. Vg1 Restaurant- og matfag. Gyldendal norsk forlag AS. Del 2: Livsstil og helse. Del 3: Spesialkost.

Haraldsen, Dillevig og Østerdal (2006): Nettopp norsk vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. Kapitlene: Foredrag og Resonnerende tekster.

I tillegg eksterne foredragsholdere, oppslagsverk, fagbøker og internett.