Praktisk bruk av trappeformelen

Beskrivelse: 

En enkel oppgave som går på praktisk bruk av trappeformelen

En enkel og praktisk innføring i bruk av måleredskap og omgjøring av målenheter

Tommestokk og kalkulator