Ventilasjonsrør

Beskrivelse: 

Lite opplegg om å lage ventilasjonsrør. Material- og kostnadsberegning.

Læringsmål:

  • Beregne omkrets av sirkel, overflate av sylinder og areal av rektangel. Se sammenhenger mellom diameter i sirkel og lengden på plata.
  • Øve på valsing og sammenføying av rør.

Ressurser

Jobbe på verkstedet med produksjon av rør og i klasserommet med utregninger.

Vurdere ferdig produkt. Vurdere regnestrategi og resultat i beregningene.

Blikkenslagerverksted

Plastbelagt plate