Myter og andre fortellinger

Beskrivelse: 

Denne oppgaven er treleddet. Elevene skal a) få en forståelse for hva myter og fortellinger er, b) få skrivetrening ved at de leverer inn en artikkel om temaet, c) få en trening i å holde foredrag for en gruppe tilhørere (klassen) om den ene delen av den skriftlige oppgaven.

Opplegget starter ved at lærer holder et foredrag som gir oversikt over ulike typer fortellinger. Klassen leser et eventyr og diskuterer kjennetegn til dette eventyret (eksempel på tekst), og i tillegg får på det rene hva kjennetegn er.

Klassen kan alternativt se en filmatisering av et eventyr, og deretter diskutere kjennetegn.

Lærer starter en samtale med elevene om hvordan et foredrag skal holdes, og hva som forventes av både den som holder foredraget og de som hører på.

Elevene får ut oppgaven (se neste side), og den blir nøye gjennomgått og forklart for elevene. De bør også få en tidsfrist, men den bør ikke være for lang.

Lærer gjennomgår deretter hva som kreves til den skriftlige delen av oppgaven.

 

  • Alle skal gjøre oppgave 1!
  • Fra oppgave 2 velger du en oppgave fra listen.
  • Husk at tekstene du skriver skal ha en innledning, hoveddel og en avslutning.
  • Oppgave 2 skal du også holde foredrag om til klassen, ca 5 minutter.

 

Oppgave 1:

 

Gi en oversikt over kjennetegn på ulike typer myter og fortellinger. Du bør minst ha med de fem som er nevnt i læreboka: Fortelling, eventyr, fabler, legender og myter.

 

Oppgave 2. Velg en oppgave:

 

a) Fortell hva diktverket Gilgamesj handler om, og hvorfor du tror det er skapt. Begrunn svaret ditt.

 

b) Finn en skapelsesmyte – kristen eller annen religiøs myte – eller en fra Afrika, Asia eller Amerika. Fortell denne skapelsesmyten, og gi din mening om den. Begrunn svaret ditt!

 

c) Hvorfor kan filmene/bøkene om James Bond kalles for moderne eventyr? Begrunn svaret ditt.

 

d) Fortell om et lokalt opphavssagn fra området her. Gi din mening om det, og begrunn svaret ditt.

 

Når teksten er skrevet ferdig, holder elevene foredrag for klassen om det temaet de har valgt i oppgave 2.

 

Når foredraget er holdt, leverer elevene oppgave 1 og 2 inn som en skriftlig besvarelse.

Kapittel ”Myter og andre fortellinger” i læreboka Nettopp norsk vg1.

I tillegg andre kilder som oppslagsverk, bøker og internett.