Restaurantdrift og kostnadsberegning

Beskrivelse: 

Eleven skal se på økonomisk drift av skolens restaurant. Det skal gjøres erfaringer med kostnader til råvarer, drift og fortjeneste.

Det skal gjøres erfaringer med svinn, og den betydningen det har for overskuddet.

Hva slags utgifter som er vanlig, og lønn til ansatte.

Det skal beregnes omsetting og fortjeneste over et tidsaspekt.

1. I klasserommet:

 • Menygjennomgang
 • Hva er svinn og prosent, praktisk og matematisk?

Ut fra veieresultatene ved vekta, regn ut svinn i gram, kilogram og prosent /prosentfaktor.

2. På kjøkkenet:

 • Veie råvarer både før og etter rens/skrelling/tilberedning.
 • Notere vekten i gram og kilogram på råvarene.

3. I restauranten:

 • Vurdere restaurantens kapasitet.
 • Beregne forventet omsetning og overskudd på en dag/uke/måned.

Vurdere tiltak for å øke omsetning/overskudd.

Får resultatet betydning for ditt arbeid med planlegging og innkjøp av råvarer til menyen?

Finn butikkpriser, gjerne fra ulike butikker, for råvarene til retten:

 • Beregne kostpris på råvarene ferdig renset.
 • Beregne kuvertpris.

Nivå 1:

 • Regne ut overskudd etter formel M=R*K.
 • Komme med forslag for å bedre resultatene (fortjeneste).
 • Veie råvarer før og etter tilbereding.
 • Beregne svinn i gram og prosent.

Nivå 2:

Som over samt:

 • Vurdere tiltak for å minske svinn.
 • Beregne omsetning og fortjeneste per dag/uke /mnd i restauranten.
 • Vurdere tiltak for å øke omsetting i resturanten.

Nivå 3:

 • Regne ut prisen per kuvert.
 • Beregne omsetning i restauranten i forhold til budsjett.
 • Beregne omsetning for å nå et budsjett.
 • Vurdere tiltak for å nå forventet budsjett.

Elevene bør ha tilgang til både kjøkken og restaurant.