Indeksregulert tilbud

Beskrivelse: 

Opphall Bygg leverer ferdige eneboliger. Prisene gjelder materialer og arbeidslønn, men er uten utgifter til jord-, stein- og betongarbeid.

Familien Ottesen skrev kontrakt på kjøp av en bolig i august 2014. I kontakten står det at boligen skal leveres 1. februar 2015, og prisen på 1 430 000 kr skal indeksreguleres slik at Ottesen vil få et sluttoppgjør der forandringen i indeks fra august 2014 til februar 2015 vil bli innregnet.

Elevene skal beregne den nye prisen. Meningen med opplegget er å gi elevene en bedre forståelse av hva indeks betyr i praksis og hvilken betydning dette har for både leverandør og kunde.

Oppgaver:

1. Følg lenken til SSB. Hva var indeks for ferdige eneboliger i tre uten jord-, stein- og betongarbeid i februar 2015?

2. Indeksen var 168,1 i august 2014. Hvor mye mer enn 1 430 000 kr måtte fam. Ottesen betale ved leveransen i februar?

3. Hvor mange prosent tap får Opphall Bygg dersom bedriften ikke legger inn indeksregulering i prisen?