Global interessekonflikt - mat- og vannkrise

Beskrivelse: 

Lærer begynner med en grubletegning over mat- og vannkrisen, med 4 påstander, elevene diskuterer disse i grupper på 3-4 elever.

Elevgruppene får deretter utlevert ulike utsagn/påstander, og de skal vurdere hvor stor påvirkning, om noen, de ulike utsagnene har på mat- og vannkrisen i verden. Elevene sorterer utsagnene i gruppene ingen påvirkning, noe påvirkning og stor påvirkning.

Elevene skal lære seg å diskutere på et naturfaglig grunnlag. Elevene skal lære seg å se sammenhenger mellom egne liv og hvordan det er i resten av verden - tenke i globale sammenhenger.

Prosjektor/fremivser til å evt vise grubletegningen i plenum

Utskrift av påstandene.