Å skrive en pleieplan

Beskrivelse: 

En ferdig mal for helsefagelever som skal lære seg å skrive pleieplan.

Vår erfaring er at dette er en god skriveramme for elevene. De får konsentrere seg om det faglige, samtidig med at de får erfaring med formell oppgaveskriving.