Spesialkost

Beskrivelse: 

Innhold:

Elevene skal lage en toretters meny for fire personer som skal dokumenteres i en mappe. Denne mappen skal også inneholde en saktekst om en valgt sykdom innenfor temaet spesialkost. Den samme sykdommen skal også presenteres muntlig ved hjelp av digitale verktøy, for eksempel PowerPoint.

Grunnleggende ferdigheter:

  • Elevene uttrykker seg skriftlig ved å dokumentere menyen i egen mappe som også inneholder en saktekst.
  • Elevene uttrykker seg muntlig ved å presentere en valgt sykdom innenfor temaet spesialkost.
  • Elevene bruker digitale verktøy når de presenterer temaet spesialkost.

Sluttprodukt:

  • Dokumentasjonsmappe
  • Muntlig presentasjon

Ressurser

Programfaglærer underviser først i temaet spesialkost og sykdommer innenfor temaet. I tillegg får elevene informasjon om hva dokumentasjonsmappen skal inneholde.

Norsklærer underviser og veileder elevene i hvordan skrive en saktekst, samt hvordan en dokumentasjonsmappe skal se ut og settes sammen. Det er viktig at de har med bla innholdsfortegnelse og kilder. Det er også viktig at lærer gir elevene tips og informasjon om hvordan en presentasjon skal holdes. Klassen blir sammen med lærer enig om vurderingskriterier.

Underveisvurdering/ refleksjon:

  • Lærer veileder og hjelper elevene med å komme i gang og reflektere rundt oppgaven.

Formell vurdering:

  • Skriftlig vurdering i norsk og programfag: Dokumentasjonsmappe
  • Muntlig vurdering: Presentasjon av valgt sykdom innenfor temaet spesialkost

Klasserom, pc, PowerPoint/ Prezi eller andre digitale verktøy, verksted