Frisørsalongen

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg der elevene skal trene på å beregne blandingsforhold i ulike fargebehandlinger og regne på inntekter og utgifter i en frisørsalong.

Undervisningsopplegget er organisert som et case, der elevene i grupper på fire veksler på å være kunde og frisør.

I tillegg til å dekke flere kompetansemål innenfor emnet økonomi fokuseres det på grunnleggende ferdigheter i regning innenfor frisørfaget.

Sluttproduktet er en innlevering som inneholder begrunnelser for fargevalg og beregninger, og som vurderes med karakter etter vurderingskriteriene i oppgaven.

Ressurser

Elevene gjennomfører den praktiske delen av oppgaven i løpet av en dobbelttime, helst i en frisørsalong.

Deretter får de 1-2 klokketimer på skolen til å gjøre beregningene i oppgaven.

Oppgaven leveres som et skriftlig produkt og vurderes med karakter etter vurderingskriteriene i oppgaven.

Frisørrekvisitter for å gjøre det mest mulig relevant. Ikke nødvendig for å gjennomføre opplegget!

Fargekart for ulike fargebehandlinger.