Skiferie budsjett

Beskrivelse: 

Eleven skal sette opp et budsjett og en plan for en skiferie ved å bruke Internett i kombinasjon med Excel og PowerPoint.

Læringsmål:

  • Forstå hva et budsjett er og hva det bør inneholde.
  • Kunne bruke Excel for å lage ryddige oppstillinger av tall og annen informasjon.
  • Planlegge en aktivitet og tenke gjennom detaljene i en slik aktivitet.
  • Kunne presentere en reiseplan for klassen ved hjelp av tekst, tall, bilder og video.

Grunnleggende ferdigheter:

Elevene bør ha lært hva et budsjett er og bør også ha grunnleggende ferdigheter i Excel og PowerPoint. Oppgaven kan også brukes til opplæring hvor grunnleggende ferdigheter mangler hos eleven.

Elevene bør få en kort innføring i hvordan man ser for seg at oppgaven løses før de starter selvstendig arbeid. Dersom elevene ikke har grunnleggende ferdigheter i Excel/PowerPoint, må man påregne 4 X 60 minutter for denne oppgaven.

Oppgaven egner seg også som en innføring i å holde presentasjoner.

Presentasjonen bør være på maks 5 minutter

Elevene vurderes utfra fra det skriftlige materialet og den muntlige presentasjonen.

PC og klasserom med prosjektor.