Blod og væske

Beskrivelse: 

Blod er tabu. Folk flest har som regel ikke et adekvat forhold til blod når det kommer til mengde. Dette opplegget vil bidra til å konkretisere, samt å få et mere realistisk forhold når det kommer til volum eller mengde når det gjelder blod.

Samtidig får elevene trening i å måle nøyaktig, og vurdere blodmengde realistisk.

Elevene kan gjerne jobbe individuelt, og resultatet kan leveres inn til vurdering.

Ressurser

Elevene jobber individuelt med praktisk måling. Deretter jobber de selvstendig med oppgavene i vedlagte dokument.

4 mL blodprøveglass (lilla kork), kaffekopp, 1, 5 og 10 mL sprøyte, litersmål, vask med vann,