HMS-kåseri

Beskrivelse: 

Læringsmål: Lære å kjenne kåserisjangeren, hvordan skrive en kreativ, humoristisk tekst om et seriøst emne.

Læreplan i norsk: Underpunkt skriftlig kommunikasjon:

  • Skrive kreative tekster i ulike kreative sjangere

Læreplan mål for fellesfag teknikk og industriell produksjon, underpunkt:

  • Tekniske tjenester: foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Muntlige ferdigheter i norsk: Skape mening gjennom å lytte, samtale og tale

Sjangerlære: Lærerstyrt tavleundervisning og skriftlige og muntlige eksempler på kåseri. Plenumssamtale om virkemidler og eksempler på disse. Skrives opp på tavla.

Gruppeoppgave: Elevene finner virkemidlene i et skrevet kåseri.

HMS: Vi forutsetter samarbeid med programfaglærerne og at disse har gjennomgått HMS-reglementet. Grunnleggende ferdigheter omfavner både programfag og fellesfag her.

Elevene får en liten individuell oppgave: Skriv et kreativt og underholdende avsnitt om HMS-temaet. Dette får de underveisvurdering på av lærer (skriftlig). Deretter skriver de en fullverdig tekst- kåseri/kreativ tekst.