Blandingsforhold i skjærevæske

Beskrivelse: 

Læringsmål: Elevene skal bli i stand til å blande/etterfylle skjærevæske for sponbearbeidende maskin, etter gjeldende HMS-krav.

Romforståelse, omgjøring mellom målenheter.

Grunnleggende ferdigheter: lesing og regning i teknikk og industriell produksjon.

Elevene blir kjent med oppgaven.

Elevene gjør nettsøk for å finne HMS-datablad for skjærevæske for spesifikk merke.

Eleven blir bedt om å gjette volum på plastdunkene. Ved et gitt blandingsforhold tippe antall mengde konsentrat.

Bruker måleband og måler opp lengder, bredder og høyder på plastdunkene det skal fylles i, regner ut volum av dunkene.

Regner rett blandingsforhold i forhold til volum, og fyller opp dunkene med konsentrat ved bruk av målebeger.

Ikke prøvd ut.

Oppgaven kan utvides og tilpasses.

Skjærevæskekonsentrat, vann, plastdunker, målebeger, målebånd, HMS-produktdatablad.