Språklab uten vegger

Beskrivelse: 

SNAKKE: Dialogtrening, språklab uten vegger. Dette er såkalt «lukkede» hodesett som effektivt stenger ute lyd fra omgivelsene og tillater uforstyrrede samtaler. Dette er utprøvd lokalt på Åssiden. Man trenger et hodesett per elev. Hensikten er å styrke muntlig engelsk- eller norskkompetanse gjennom autentisk 1-1 dialog med via kommunikasjonsprogrammer som Skype.

Målet er å innarbeide dette til en mer institusjonalisert/permanent praksis integrert i utvekslingsprogrammet. Bruke fagterminologi i norsk og engelsk. Alle skal få trening i muntlig praksis effektivt.

Alle i klassen får pratet/praktisert muntlig samtidig parvis, gruppevis avhengig av organisering.

Tema bør være planlagt på forhånd.

2 og 2 elever jobber sammen hvor den ene forklarer noe på engelsk eller norsk. Den andre vet ikke på forhånd hva den andre skal presentere.

Eks.på tema:

  • Forklare/beskrive en kartrute, motakeren tegner ruten i karten
  • Forklare/beskrive et bilde, motakeren tegner bildet
  • Forklare/beskrive ledningsnett/elskjema på f.eks bil
  • Forklare/beskrive et IKT-problem

Læreren kan "høre" som 3 person på gruppene, hvis han er lagt til. Ordforåd, fremstillingsevne.

Alle elevene har bærbar pc, trådløst nett, og lukkede hodetelefoner (lukkede=hørselverntype), gjerne med noisereduction. Elevene må alle være på samme kommunikasjon plattform, f.eks. Skype, MSN eller Facebook.