Tverrfaglig arbeid med motorblokk

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid med engelsk, norsk, matematikk og naturfag med utgangspunkt i tekniske tjenester Vg1, TIP.

Læringsmål fra alle nevnte fag. Muntlige og skriftlige øvelser og vurdering.

PROGRAMFAG (TT)

Planlegge, gjennomføre og evaluere arbeid på en motorblokk.

Planlegging: Forstå og oversette en engelsk verkstedmanual og instruksjonsvideo.

Gjennomføring: Arbeidet er å demontere, kontrollere og montere en motorblokk, dokumenteres underveis med bilder.

Evaluere: Skrive logg, vurdere måleresultat, vurdere eget arbeid.

SPRÅKFAG

Engelsk

1) Presentasjon: Lag en presentasjon av bildene du tok da dere jobbet med motorblokka i verkstedet hvor du forklarer deler, verktøy og arbeidsoppgaver.

2) Rapport: Lag en tekst hvor du lager en arbeidbeskrivelse av gjennomføringen av demontering, kontrollmålinger og montering av motorblokken i verksted.

Norsk

1) Rollespill: Du er læreren; norsklæreren er elev. Du skal lære henne en av de tingene du selv har lært av programfaglæreren i verksted-timene. Samtale/diskusjon: Etterpå må du fortelle de andre "lærerne" hvordan det gikk, og diskutere hvilken karakter "elevene" skal få, om de oppførte seg ordentlig osv. (Filmes!)

2) Rapport: Skriv om det du har gjort og lært i arbeidet med motorblokka. Hva kunne du fra før, og hva lærte du for noe nytt? Hva brukte du for slags verktøy/utstyr? Var arbeidet lett eller vanskelig? (Bruk vedlagte rapportmal.)

REALFAG

Matematikk

Div. oppgaver innen tall & algebra og geometri (overslag, praktiske oppgaver, vurdering av svar, formler, proporsjonalitet, areal & volum, arbeids- og perspektivtegninger, budsjettering).

Naturfag

Oppgaver knyttet til "Forskerspiren" (variabler, måleusikkerhet, feilkilder).

Ikke gjennomført

Motorblokk på motorstativ

Verkstedmanual

Verneutstyr

Håndverktøy

Måleverktøy

Skrivesaker

PC

Kalkulator