A presentation on the chain saw, the timber wagon or on how to cut and delimb a tree.

Beskrivelse: 

Trinn/nivå: VG2
Emne: Forestry

Kort beskrivelse:

Tverrfaglig opplegg for elever på VG2 Skogbruk. Eleven skal velge et emne og skal gjennomføre en muntlig/praktisk presentasjon/demonstrasjon om dette på engelsk hvor både programfaglærer og engelsklærer er til stede og gir karakter på presentasjonen.

Læringsmål:

Forberede og gjennomføre en presentasjon/demonstrasjon om motorsag, lastbærer eller om felling og kvisting av tre. Presentasjonen må vise hvordan det aktuelle verktøyet virker/ hvordan trefelling utføres, hvilken type motorsag/lastbærer det er, formålet med redskapene, om disse kan brukes til andre oppgaver og om det finnes andre typer motorsager og lastbærere til andre formål. I tillegg skal elevene velge en eller to ting forbundet med skogbruk (for eksempel vernebukser, hjelm, hansker, annet verne- og sikkerhetsutstyr, kjedet på motorsaga, deler på lastbærer) og fortelle om dem.

Forberedelser:

Engelsklæreren bør på forhånd gjøre seg kjent I verkstedet, med maskinene og med det aktuelle vokabular på engelsk.

Aktivitet: Elevene jobber i par.

Oppfølging:

Presentasjonen elevene har valgt kan om ønskelig brukes på muntlig prøveeksamen.

Etter hver arbeidsøkt samtaler og reflekterer klassen om dagens arbeid, en muntlig logg.

Kommentar:

Elevene er førnøyde med yrkesrettinga av engelsken. Spesielt (engelsk)faglig svake elever finner det lettere å ‘hive seg utpå’ og prøve seg på å snakke engelsk når de kan snakke om noe som er kjent.

Ordlister, spesifike og generelle.

LItteratur:

Sigurd Eide: Skogbrukets driftsteknikk, ordbok (norsk, engelsk, spansk) KOLOFON AS, 2004

Tracks sine yrkesordlister.