Sakprosatekst med lesestrategiar

Beskrivelse: 

·

Fotograf: Disdero Lisens: CC-by-sa

Dette er eit undervisningsopplegg med fokus på grunnleggande ferdigheiter i lesing og skriving av sakprosatekst. Utgangspunktet er teksten “Annus Horribilis for elefanten” publisert i Aftenposten måndag 16.01.12. Opplegget er delt i tre delar. Ein del med førlesing knytt til omgrep. Ein del under lesing med fokus på lesestrategiar, og ein tredje del etter lesing med oppgåver om tekstforståing.

Sjå vedlegg for meir detaljert skildring av undervisningsopplegget.

Sjå vedlegg for detaljert plan for undervisningsopplegget.

Elevane får munnlege tilbakemeldingar. Det blir ikkje gjeve skriftlege karakterar.

Elevane treng leksikon eller datamaskin med internettilkopling.