Muntlig presentasjon av valgt tema fra en fagbok

Beskrivelse: 

Dette er en tverrfaglig oppgave som går på gruppearbeid, presentasjonsteknikk, rettskriving, terminologi, repetisjon av fagstoff og evnen til å formulere et faglig tema på en forståelig måte.
Kan brukes i alle fagområder.

Vurdering: Mange måter å vurdere på, det kommer an på hvilken kunnskap og ferdigheter som skal vektlegges.

Eksempel på gjennomføring:

Klassen deles inn i grupper på maks 3 personer. Læreren i elektrofag velger tema fra læreboken som klassen har vært gjennom eller ikke har vært gjennom. Gruppen setter seg inn i temaet og lager en presentasjon som forklarer temaet på best mulig måte til klassen. Et vellykket resultat forutsetter at alle gruppemedlemmene har tilegnet seg stoffet skikkelig og klart å sette egne ord på det.

Kravet til powerpointen, hvis det skal brukes, er at det skal være informative lysbilder med gode illustrasjoner/videoer og lite tekst. Det som er av tekst skal være hensikstmessig for innholdet, god å lese og uten skrivefeil. Jeg pleier å sette en tidsramme på 7 - 10 min på presentasjonene.

Elevene jobber i grupper i elektrotimene og norsktimene. Begge faglærerne er til stede under presentasjonene.

I en sterk klasse kan det være interessant å velge tema som læreren ikke har gått gjennom. Da er det opp til elevene å vurdere hva som er en god måte å legge det fram på. I alle klasser vil det å velge et kjent tema være en fin måte å repetere stoffet på og få et eierskap til det. Ofte kan en muntlig fremstilling med bruk av tavle/ingen tavle være bedre enn powerpoint, det kommer an på temaet og hva en vil vektlegge.

  • PC med powerpoint eller Prezi for presentasjon, eventuelt tavle.
  • Fagbok i norsk og elektro.
  • Internett for nedlasting av bilder.