Designprosjekt: lydbokomslag

Beskrivelse: 

- Tittel: Lydbokcover
- Trinn/nivå: Vg1 – engelsk og medier og kommunikasjon
- Emner: Photoshop, design, lesing og drøfting av noveller med yrkesfaglig lesefokus, arbeid med engelsk vokabular
- Tidsramme: 3-4 uker
- Idé og utarbeidelse: Frode Heichelmann og Malin Waaler, Bardufoss Høgtun vgs, Troms

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle programfagene i medier og kommunikasjon og engelsk (eventuelt norsk). I løpet av to til tre uker leses og drøftes fem-seks engelske noveller med det for øye at elevene skal lage et lydbokomslag for ei novellesamling der disse novellene inngår. Lydbokcoveret er selve sluttproduktet. Eleven velger selv hvilken av novellene som skal være utgangspunkt for designet på omslaget.

I reasearchfasen må elevene lese «novellesamlingen» for å kunne lage en illustrasjon eller ta et foto som passer. I tillegg må han eller hun undersøke hva som skal være med på et lydbokcover mht. tittel, forfatter, lokketekst, osv., og undersøke formatet (størrelsen) på lydbokcoveret. Det er også nødvendig å ta stilling til hva som er egnet font og egnet størrelse på fonten. (Stikkord: lesbarhet.)

Læringsmål:

Grunnleggende opplæring i Photoshop:

  • Lære å jobbe i lag (layers)
  • Lære å bruke masker
  • Lære curves
  • Lære levels
  • Lære forskjellige måter å lage sort/hvitt på

Grunnleggende opplæring i InDesign:

  • Lære å lage oppsett
  • Lære å sette opp utfall (bleed)

Arbeid med forskjellige lesestrategier

I forbindelse med lesingen av novellene kan man jobbe med en rekke forskjellige lesestrategier.

Engelsk: Læreboka i engelsk (eller noveller fra andre kilder). En hvilken som helst lærebok i engelsk kan brukes.

Programfag: Standard maskinvare og programmer.