Lydprosjekt: lyddrama på engelsk

Beskrivelse: 
 • Tittel: Lydprosjekt: lyddrama på engelsk
 • Trinn/nivå: Vg1 – engelsk og medier og kommunikasjon
 • Emner: Kreativ skriving, drama, Hollywood-modellen, manusskriving, lydeffekter, planlegging, redigering
 • Tidsramme: Engelsk: to uker; mediefag: tre uker (gjerne overlappende)
 • Ide og utarbeidelse: Malin Cerense Straumsnes Myrbakken og Frode Heichelmann, Bardufoss Høgtun vgs, Troms

Et tverrfaglig opplegg som involverer fagene engelsk, mediedesign og medieproduksjon

Elevene utvikler en historie i engelsken som de bruker for å utvikle et lyddrama. I lyddramaet skal de bruke lydeffekter som de selv lager. Lydeffektene skal bygge opp under replikkene og skape atmosfære i historien. Lyddramaet skal følge Hollywood-modellen og således ha en stigning som holder lytterne interessert gjennom hele historien.

Elevene skal lære å utvikle en fortelling – med protagonist, antagonist og konflikt (prosjekt/mål og motstridende prosjekt/mål) og bygge opp fortellingen etter Hollywood-modellen.

Fra oppgaveteksten:

 1. Historien skal være maks fem minutter lang
 2. Manuset skal skrives i Celtx
 3. Storyboard og produksjonsplan skal lages før opptak
 4. Dere skal lage alle lydene selv
 5. Bygg opp et miljø med bakgrunnslyd- ikke vær gjerrig med lydene
 6. Karakterene skal snakke engelsk
 7. Historien settes sammen i GarageBand
 8. Dere jobber sammen med å ta opp lydene, men alle redigerer individuelt

Grunnleggende ferdigheter:

 • Uttrykke seg skriftlig (kreativ skriving)
 • Uttrykke seg muntlig
 • Bruke digitale verktøy

Oppstart i engelsken: Strukturerte, korte tenkeskrivingsøkter på 2-5 minutter for å utvikle protagonist, antagonist og mål/prosjekter (konflikt).

Forslag til formuleringer i oppgaveteksten:

«Gi en vurdering av hvordan produktet fungerer i forhold til problemstillingen og de krav du stilte. Drøft valg av virkemidler. Vurder prosessen fram mot endelig produkt. I tillegg skal dere gi ei kort egenvurdering knyttet til det engelskfaglige arbeidet deres med denne oppgaven (ca. ½ s.). Den skal knyttes opp til kompetansemålene for engelsk ovenfor. Denne egenvurderingen leveres i engelskmappa og vurderes som Godkjent / Ikke godkjent.»

Læreboka i mediedesign (Mediedesign), sidene 242-256 (om lyd).

Elevene skal også lytte til andre hørespill for å finne ut hvilke lyder som brukes for å skape et miljø rundt karakterene. (Se f.eks. lenkene ovenfor.)

Oppstart i engelsk med utvikling av ideer til historier: Elevene må være klar til å skrive i korte tenkeskrivingsøkter (enten på PC eller på papir).

Manusskriving: Elevene må ha installert programmet Celtx på PC-ene sine (hvis man velger å bruke dette profesjonelle manusverktøyet). (Gratis prøveversjon i 15 dager.)

Medielærerne må ha klart opptaks- og redigeringsutstyr.