Askeskuffe - tverrfaglig prosjekt på TIP

Beskrivelse: 

Bredt tverrfaglig prosjekt som involverer programfag og fellesfagene norsk, engelsk, naturfag og matematikk på VG1 TIP. Elevene skal lage en askeskuffe i stål. Andre produkter kan også vurderes. Alle grunnleggende ferdigheter kan legges inn i prosjektet. Læringsmål (kompetansemål) for alle involverte fag er beskrevet i vedlagte word dokument. Metoder involverer arbeid på verksted og i klasserom, noe undervisning og veiledning og mye egenarbeid. Sluttproduktet er en skriftlig rapport.

Prosjektet er nå gjennomført for skoleåret 2012/2013 og skoleåret 2013/2014, og erfaringene er gode. Skoleåret 12/13 laget elevene en askeskuffe, skolåret 13/14 laget elevene et snorlodd.

Verksteder