The respiratory system

Beskrivelse: 

Elevene skal i dette undervisningsopplegget jobbe med respirasjonssystemet. I første oppgave skal elevene oversette organer fra et bilde til engelsk. De skal deretter skrive kort om funksjonen til organene, samt øve på uttale i par. Elevene vil i den første oppgaven få trening i funksjoner tilknyttet respirasjonssystemet, i tillegg til faguttrykk på engelsk knyttet til egen studieretning.

Det er videre lagt opp til en stil hvor elevene skal ta stilling til røykeloven i Norge. Her skal de skrive en reflekterende tekst hvor de må ta stilling til om røyking burde bli forbudt over alt. Til slutt er det laget en intro til et muntlig rollespill om ungdom og røyking, hvor elevene skal spille ut en diskusjon mellom mor og datter. Den muntlige oppgaven vil kunne styrke elevens engelske vokabular, samtidig som man får trening i å føre en fagrelatert samtale på engelsk.

Ressurser

Den skritlige teksten egner seg som en to-timers skoleprøve med vurdering i skriftlig engelsk samt HO-faget. Rollespillet kan også være egnet for muntlig vurdering, men da bør det legges til ytterlige forberedelsestid.

Klasserom, ordbok og PC