Safety talk for auto mechanics

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elever på vg2 Kjøretøy sette seg inn i, og demonstrere hvilke belastningsskader en bilmekaniker kan utvikle. Opplegget kan også inkludere faget kroppsøving og programfag. Opplegget inkluderer disse ferdighetene:

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing: å kunne lese for å utvikle elevens kompetanse i fagrelevant lesing. Her skal eleven bruke tekstmateriale fra ulike kilder som lærebok, nett, brosjyrer o.l for å hente ut nødvendig informasjon han trenger til oppgaven.
 • Skriving: skriving som et redskap for læring, refleksjon og kunnskapsutvikling. Her skal eleven ta i bruk ulike metoder for skriving.
 1. Tenkeskriving for å hente frem forhåndskunnskap
 2. Skriving på fagets premisser. Eleven skal skrive en informativ tekst

Eleven skal lese om hvilke belastningsskader en bilmekaniker er utsatt for. Han skal deretter jobbe med ordtilfang i forhold til ord og uttrykk han vil komme til å ha bruk for.

Eleven skal skrive en informativ tekst som beskriver hvilke typer belastningsskader en bilmekaniker er mest utsatt for, hvorfor disse kan dukke opp og hva som kan gjøres for å unngå disse.

Tilslutt skal eleven presentere muntlig og demonstrere dette for vg1-elever som skal gå Kjøretøy vg2 neste år.

FØRSTE TIME

 1. Skriv i 3 minutter: Topic – what kind of strains can an auto mechanic develop? Elevene skriver i 3 minutter for hånd. Forteller/leser opp for sidemannen.
 2. Felles muntlig: What is Musculoskeletal Injuries(MSI)? Snakk litt om generelle belastningsskader og hvorfor de oppstår.
 3. Lesing: 6 minutes safety talk for auto mechanics

Student Handout http://www2.worksafebc.com/PDFs/YoungWorker/ApprenticePrograms/Automotive/msi_student.pdf

Elevene leser individuelt teksten.

Felles: Hva handler denne teksten om? Er den relevant for dere? Har noen av dere merket noe til belastningsskader, eller kjenner dere noen som har fått dette?

Lærer kan også ta opp to eksempler som finnes i denne lenken under Make it Real, og bruke dette som et utgangspunkt.

www2.worksafebc.com/PDFs/YoungWorker/ApprenticePrograms/Automotive/msi_instructor.pdf

 1. Grupper på 3
  Nye ord:

Forslag 1. Lærer har på forhånd laget en liste med ord/uttrykk fra brosjyren og gruppert disse i f.eks: a)Body parts b) Injuries c)Tools & Equipments.

Elevene må oversette til norsk.

Forslag 2. Alle ord fra listene klippes opp og blandes. Elevene skal gruppere ordene. Her kan lærer enten styre dette ved å sette opp hvilke 3 grupper ordene skal ordnes inn under, eller la elevene selv bestemme.

 1. Gjennomgang av ordene felles, skrives opp på tavla.

  2.-5. TIME

  1. Elvene er fremdeles i gruppe på 3. Hver gruppe får sin egen oppgave (se vedlegg). Elevene jobber med oppgaven og lager brosjyren, samt forbereder muntlig demonstrasjon.

  6. TIME

  Muntlig demonstrasjon på verksted for vg1-elever.

Formell vurdering av skriftlig brosjyre og av muntlig presentasjon.

I tillegg blir eleven mer bevisstgjort hvilke belastningsskader som kan oppstå, og hvordan man kan forebygge disse ved hjelp av styrketrening, arbeidsstilling og hjelpemidler.

Verkstedet må være tilgjengelig til demonstrasjonen, samt det verktøy/utstyr som elevene behøver.