Mitt framtidige yrke

Beskrivelse: 

Elevene skal få innsikt i egen utdanning. Hvilke utdanningsmuligheter har de ved å gå valgte linje, hvilke muligheter har de på vg2? Hvor kan de bli lærlinger og hva innebærer lærlingetiden? Hvilke utviklingsmuligheter har de etter fagbrev angående videre utdanning og hvordan tror de at det valgte yrket vil se ut 20 eller 50 år fram i tid?

Eksempel på elevtekst er vedlagt.

  • Sette seg inn i spørsmålene. Avklare eventuelt uklare ting
  • Finne et framtidig yrke
  • Søke etter fakta om skolegang/karrieremuligheter, evt intervjue noen
  • Begynne skrivingen
  • Levere inn ferdig resultat

Elevene gjorde en flott innsats. Mange ble mer bevisst på egen utdanning og muligheter videre.

Elevene fikk karakter på arbeidet.

Klasserom, skolen i sin helhet, bibliotek, intervju av lærere og/eller bedrifter