Spikerpistoltesting

Beskrivelse: 

Dette er en oppgave der elevene skal jobbe med tester av spikerpistoler. Elevene tar utgangspunkt i noen av de vedlagte (i lenkene) testene og vurderer fordeler og ulemper med hver spikerpistol. Man skal også nytte diskusjonsforumet tilknyttet artiklene.

 

Foto: http://www.sxc.hu/photo/1164432

  1. Søk på ordet Spikerpistol på google. Finn fram til to eller tre typer spikerpistol. Notèr ned navn på produsent,butikk og pris.
  2. Gå inn på testen av spikerpistoler som er foretatt på (lenke). Notèr ned fordeler og ulemper ved de tre ulike pistolene som er presentert her.
  3. Gå inn på et diskusjonsforum og se hvilke råd som gis når det gjelder kjøp av spikerpistol. Notèr ned det du synes er relevant for å vurdere hvilken av spikerpistolene som er best.
  4. Ta utgangspunkt i det du har funnet av svar i spørsmålene over (1 – 3), og skriv en artikkel om spikerpistoler eller om vernesko.

Krav til oppbygging av en artikkel:

Ryddig tekst med logisk oppbygging som består av innledning, hoveddel og avslutning.

  • Innledning. Hva du skal skrive om. Hva du har gjort. Hvilke undersøkelser du har foretatt.
  • Hoveddel. Se saken fra ulike sider. Altså vurdere de ulike spikerpistolene (vernesko) opp mot hverandre med tanke på argumenter for og imot den ene framfor den andre.
  • Avslutning. Her gjentar du kort hvorfor du personlig har valgt den ene spikerpistolen framfor den eller de andre.

    Alternativt søkeord du kan jobbe ut fra: Vernesko

Til grunn for vurderingen ligger Hordaland Fylkeskommunes Vurderingsark norsk skriftlig vg2 som finnes på www.hordaland.no. Det skal være en sammenhengende tekst og vise selvstendig refleksjon over fordeler og ulemper ved produktet.

Datamaskin med nettilgang.