Rørleggerfaget i historiske rammer

Beskrivelse: 

Foto: Zoonar, NTB scanpix. Lisens: CC BY-NC-SA. Kilde: ndla.no

Elevene skal holde en presentasjon om historien til rørleggerfaget. Elevene kan jobbe to og to, om de ønsker det. De må få med hele utviklingen fra oldtiden til i dag.

Retningslinjer

Elevene skal lage en framføring på 5 – 10 minutter (De som jobber i par skal ha en framføring på ca ti minutter. Begge må se til at de får nok taletid.)

Introduksjon

Fortell hva du skal snakke om.

Du kan åpne med noe som fanger oppmerksomheten til tilhørerne (Dette kan være morsom eller interessant informasjon).

Hoveddel

Historien til rørleggerfaget.

Presenter informasjonen i kronologisk rekkefølge.

Si noen ord om hva rørleggerfaget kan bidra med når det gjelder økologi, økonomi og miljø i samfunnet vårt.

Avslutning

Oppsummering av det du har pratet om.

Kilder/litteraturliste.

Samtale om sluttproduktet i etterkant. Gi gjerne muntlig karakter. Bruk i så fall et kjent vurderingsskjema for muntlig vurdering.

Datamaskin med PowerPoint.

-Lysark

-Manus/stikkordliste (gjerne md nøkkelsetninger)

-Tavle

-Lydfiler

-Bilde/film