Prosjekt Hudkrem

Beskrivelse: 

I dette prosjektet blir det jobbet på tvers av flere fag (matematikk, engelsk, naturfag, norsk og programfag DH). Elevene får i oppdrag å produsere en hudkrem hvor sluttproduktet skal presenteres på en kreativ måte i krukke eller eske. Det må fastsettes en pris på produktet og det skal markedsføres i England. Hele prosessen skal dokumenteres i norsk.

Ressurser

Elevene stod fritt til å disponere alle programfagtimene og fellesfagtimene som de ville i prosjektuken. Men eleven må tenke på hvilke lærere som er disponibel i forhold til hva de trenger hjelp til.

Oppgavene leveres i en felles mappe. Vurderingen foregår på tvers av fagene.