Dronning Denas hemmelighet

Beskrivelse: 

Dette er en dramatisert historie om proteinsyntesen som elevene går inn i. Dette som en hjelp til å lære seg hovedtrekkene i proteinsyntesen.

Opplegget består av 2 deler, evt. 3.

Del 1 er en laget historie om proteinsyntesen. Den kan egne seg som en dramatisert opplesning med lyset slukket og stearinlys. Proteinsyntesen er forsøkt dramatisert med litt andre ord og i en setting som en ungdom vil kunne føle seg hjemme i.

Del 2 er ment som etterarbeid og refleksjon hos elevene. Det kan gjøres på flere måter. En måte, som er foreslått her, er at elevene leser hele historien selv og arbeider med oppgaver i tilknytning til fortellingen, gjerne 2 og 2.

Del 3 kan være en prøve nokså umiddelbart etter del 2.

Mørkt klasserom og stearinlys.