Marienlyst nærvarmenett-varmepumpe

Beskrivelse: 

Besøk på Marienlyst nærvarnenett i Drammen.

Kompetansemål : Varmepumpe

GF: Muntlig framføring. Bruk av IKT

Sluttprodukt: Eleven skal ha en muntlig framføing hvor de skal gjøre rede for:

  1. Hvilke komponenter varmepumpe består av
  2. Prinsippet for en varmepumpe
  3. Overføre teori om varmepumpe til eksemplet fra Marienlyst nærvarmenett
  • Forarbeid: Kort gjennomgang av teorien/prinsippet rundt en varmepumpe
  • Gjennomgang av oppgaven med elevene.
  • Besøk på Marienlyst og nærvarmenett
  • Etterarbeid: Elevene forbedrer framføring
  • Sluttprodukt: Framføing induviiduelt eller med hele klassen

Ift Vurdering ift lav måloppnåelse= elevene vet hvilke komponenter varmepumpe består av

Middels= Elevene kan overføre teorien om varmepumpe til eksempelet fra Marienlyst nærvarmenett

Vanlig klasserom