Støttebukk og omkretsen av en sirkel

Beskrivelse: 

Elevene skal bruke omkretsen av en sirkel til å planlegge hvordan de kan lage en støttebukk med et gitt antall bein.

Oppgave 1

a) Tenk deg at du skal lage en støttebukk med tre bein. Det utvendige røret har en diameter på 48 mm. Du skal sveise på tre bein. Hvor langt fra hverandre må du sette merkene langs omkretsen av røret?

b) Hvor langt fra hverandre må du sette merkene dersom røret har en diameter på 43 mm?

c) Hva ville svarene i a og b blitt dersom støttebukken skulle ha fire bein?

Oppgave 2

Du skal bore tvers gjennom et rør med diameter 8 cm. For å vite hvor boret skal komme ut, vil du sette et merke på motsatt side av røret. Hvordan vil du finne ut hvor du skal sette merket?