Sukkerinnhold i ulike drikkevarer

Beskrivelse: 

Elevene skal arbeide med oppgaver om hvor mye sukker forskjellige drikkevarer inneholder. Opplegget er utarbeidet ut fra en artikkel på nettavisen.no.

Gå til artikkelen fra Nettavisen. Der opplyses det hvor mye tilsatt sukker det er i forskjellige drikkevarer som inneholder ulik mengde væske (se vedlegg).

  1. Elevene skal regne ut forholdet mellom tilsatt sukker og liter væske for hver av drikkevarene.
  2. Elevene skal regne ut hvor mye de maksimalt kan drikke av hver av varene for å innta maksimalt anbefalt daglig inntak av sukker (50 gram).