When will smartphone batteries get smart?

Beskrivelse: 

Elever svarer på spørsmål om smarttelefonteknologi basert på nyhet fra BBC, og skriver om egen erfaring med smarttelefoner.

Mål: Elevene skal forstå hovedinnhold og detaljer i en engelsk tekst om smarttelfonbatterier, og skal kunne formidle kunnskapen videre til data- og elektronikklærer.

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese og å kunne skrive.

By Mmckinley (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons. Chargepod 2.jpg

  • Elever leser tekst "Smartphone batteries: When will they last longer?" og jobber med ord fra teksten som de ikke kan. De kan jobbe med quizlet sett (passord "FYR" hvis det skal redigeres) her, eller lage hver sitt sett.
  • Elever får utdelt Smartphone batteries questions. Da kan de jobbe på ulike måter, blant annet:
  1. jobbe alene med spørsmål og levere skriftlige svar.
  2. jobbe i grupper - hver grupper får et visst antall spørsmål som de drøfter sammen og svarer på.
  3. få et spørsmål hver som de svarer på muntlig.
  • Elever leverer "part 2" (en liten tekst om sin mobil).
  • PF-lærer og FF-lærer drøfter teksten sammen. PF-lærer holder en kort muntlig prøve med hver elev (på norsk) om innhold i teksten, knyttet opp mot tidligere arbeid med lignende tema (FF- og PF-lærer snakker sammen på forhånd om et hensiktsmessig tidspunkt for å kjøre opplegg).

Det kan gis som en prøve / lekse / 'ekstraarbeid' osv.

Part 2 - skriftlig innlevering vurderes av FF-lærer.

Muntlig prøve - vurderes av PF-lærer (mål: Du skal kunne bruke faglig presist språk i kommunikasjon med kunder, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder).