Innkjøpsplanlegging med IKEA-planleggeren

Beskrivelse: 

Kompetansemål fra programfag og matematikk blir arbeidet med ved å bruke IKEAs romplanlegger. Elevene blir bedt om å gå gjennom innkjøpsrutinene, bruke Excel - og de berører områdene prosentregning, areal, volum, pytagoras og målestokk.

Opplegget fungerte godt i min klasse. Noen surret bort påloggingsinfo hos IKEA, så jeg opprettet et dokument der jeg tok vare på denne informasjonen.

PC med internett.