Sola er for alle

Beskrivelse: 

"Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net".

Forberedelser:

 • Sammarbeid mellom lærerne
 • Skaffe riktig utstyr
 • Lese kapitel i boka
 • Installasjonen er laget på forhånd i elenergi time
 • Solcelle teknikk er gjennomgått av naturfagslærer
 • Lage / kjøpe solcellepanel.
 • Lage en installasjon med solcellepanel og motor.
 • Få motoren til å gå rundt.
 • Forandre antall celler.
 • Notere måleresultater
 • Måle tilført / avgitt energi
 • Skrive en rapport om arbeidet og resultater

Egenvurdering

Underveisvurdering

Karakter på rapport