What's in the bag?

Beskrivelse: 

Image is public domain, from http://www.clker.com/.

Mål med oppgaven:

Du skal lære deg engelske navn på verktøy og sikkerhetsutstyr du bruker mye. Du skal presentere et eller flere verktøy for lærerne dine. Presentere betyr:

  1. Si hva det heter på engelsk

  2. Hva du bruker det til

  3. Hvordan du tar godt vare på verktøyet

Forslag til tidsramme:

TID

HVA GjØR VI?

1. time (90 minutter)

Vi kikker i bagen og begynner å lære navn

2. time (45 minutter)

Kartlegging engelsk og videre arbeid med verktøy

3. time (90 minutter)

Skrive manus til fremføring eller film

4. time (45 minutter)

Skrive manus til fremføring eller film, øve på uttale

5. time (90 minutter)

Øve på uttale, spille inn film

6. time (45 minutter)

Fremføring eller visning av film

7. time (90 minutter)

Fremføring eller visning av film

Oppgaven blir vurdert med karakter. Du får bestått hvis du presenterer ett verktøy, sier hvordan du bruker det og hvordan du tar vare på det. Hvis du presenterer flere verktøy, blir vurderingen bedre (=høyere karakter)

Lav måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Høy måloppnåelse

Innhold

Du snakker om et verktøy og besvarer delvis oppgaven

Du presenterer flere verktøy og beskriver hvordan de brukes og vedlikeholdes

Du presenterer alle verktøyene i bagen, og beskriver hvordan de brukes og vedlikeholdes

Hvordan du kommuniserer på engelsk

Det er vanskelig å forstå hva du sier, du kan få av de ordene du trenger å kunne for å løse oppgaven

Du snakker forståelig med et enkelt språk

Du snakker flytende med variert og korrekt språk

Arbeidsform:

Du tar bilder av verktøy og utstyr fra bagen du har kjøpt gjennom skolen, og finner ut hva de heter på engelsk. Du kan bruke engelskboka eller et ordbok. Du kan også søke i Google. Lagre bildene på PC'en din.

Forbered en presentasjon:

  1. Velg hvilket verktøy du vil presentere (Jo flere du vil presentere, jo bedre!)

  2. Skriv en presentasjon av verktøyet/ verktøyene.

Presentasjonen kan gjøres «live» eller digitalt. Digitalt vil si enten Moviemaker eller annet egnet presentasjonsprogram. Du kan spille inn lyd helt til du er fornøyd! Anbefales!