Additiv og subtraktiv form

Beskrivelse: 

De første oppgavene er matematikkoppgaver der elevene skal regne areal av sammensatte geometriske figurer.

Den siste oppgaven er tverrfaglig der elevene skal jobbe med grunnformer i kartong for å trene på å bruke formbegreper i praktisk arbeid.

Læringsmål:

  • forstå hva additiv og subtrahert form er.
  • vite hva vi mener med geometriske former og kunne kjenne dem igjen i komposisjoner og produkter.
  • vite hvilke former vil kaller grunnformer og kunne kjenne dem igjen i komposisjoner og produkter.
  • kunne sette sammen grunnformene ved å addere og subtrahere formene til et eget uttrykk.
  • kunne beregne areal av enkle sammensatte geometriske figurer.

Oppgavene ligger i sin helhet som vedlegg.

Elevene skal i oppgave 1 og 2 jobbe med å tolke sammensatte figurer av geometriske former og beregne areal av disse.

I oppgave 3 skal elevene lage sine egne figurer av additive og subtraherte former.

En videreføring av denne oppgaven er å regne omkrets av de sammensatte figurene. Da er elevene avhengige av å kunne beregne lengder ved hjelp av pytagoras. Et forslag til en slik tilleggsoppgave ligger også ute på fyr.ndla.no.

I matematikk: Elevene skal forklare hvordan de tolker de sammensatte figurene. De må beskrive tydelig hvilke areal som beregnes. De skal være konsekvent med bruk av enheter i besvarelsen.

I produksjon: Ut fra en valgt komposisjon skal det skrives en faglig begrunnelse for hvorfor eleven valgte denne komposisjonen og hvordan eleven har jobbet med additiv og subtraktiv form.

Til oppgave 3: sort og hvit kartong, saks, skjærekniv, underlag, limstift