Omkrets av additiv og subtraktiv form

Beskrivelse: 

Denne oppgaven er en tilleggsoppgave til oppgaven "ADDITIV OG SUBTRAKTIV FORM" som også ligger ute på fyr.ndla.no.

Elevene skal jobbe med å regne omkrets av sammensatte geometriske figurer og lære hvordan de kan bruke Pytagoras til å regne ut lengder som ikke er oppgitt.

Oppgavene ligger i sin helhet som vedlegg