Matematikk i produksjon

Beskrivelse: 


Foto: Torkil Skogestad (C)

Tverrfaglig prosjekt på TIP mellom fagene dokumentasjon, produksjon og matematikk. Matematikklærer bruker ekstra timer til dette, og alt arbeid foregår i tilknytning til elevenes verksted. Oppgaven passer midt i vårhalvåret, og har som overordnet målsetting å gi elevene en helhetlig forståelse for fagene, og spesielt matematikken som verktøy i produksjon.

I studieretningsfaget skal elevene skissere, tegne, planlegge og produsere et selvvalgt produkt med kostnadsoversikt.

Den skriftlige oppgaven som presenteres her er skrevet av matematikklærer. Den konkretiserer og operasjonaliserer de delene av læreplanen i matematikk som er naturlig å bruke i tilknytning til den praktiske oppgaven.

Elevene har brukt timene i programfag i ca 3 uker på oppgaven.

Alle foto i vedlegg: Torkil Skogestad (C).

Matematikklærer deltok i arbeidet med tegning, målestokk og målsett. Underveis og i sluttfasen brukte mattelærer en del timer til individuell veiledning og hjelp for enkeltelever. Ellers arbeidet elevene i verkstedet sammen med yrkesfaglærer.

Elevene har ofte varierende nivå i matematikk, men er flinke og engasjerte innen produksjon. I arbeidet med denne oppgaven fikk matematikkarbeidet god hjelp av dette engasjementet. Det de regnet handlet om deres eget produkt og det de selv hadde målt, veid og skapt. Det forekom god faglig dialog mellom lærer og elever, som ikke nødvendigvis gjenspeiles i besvarelsene. Flere hadde også a-ha-opplevelser underveis, noe som tyder på bedre helhetsforståelse.

Som lærere er vi meget godt fornøyd med dette prosjektet, og ønsker å ha det som et årlig prosjekt dersom vi får resurser (noen ekstra lærertimer).