Rekruttering, ansettelse, søknad/CV og intervju

Beskrivelse: 

Opplæring i rekrutterings- og ansettelsesprosesser, skrive søknad/CV og gjennomføring av intervju i samarbeid med lokalt næringsliv.

Stillingsannonser

  • Innhente stillingsannonser fra lokale bedrifter
  • Se på innhold – hvordan lese/tolke stillingsannonser
  • Utforme stillingsannonse

Skrive søknad og CV

  • Formelt brev
  • Innhold, skrivestil og tone

Skrive mail og sende søknad som vedlegg til lokale bedrifter

Forberede seg til jobbintervju

  • Teoretisk gjennomgang og rollespill

Gjennomføre jobbintervju hos lokal bedrift

  • Skrive egenvurdering

  • Tilbakemelding/fremovermelding uten karakter fra bedrift og lærer
  • Vurdering med karakter på søknad og CV og skriveøkt
  • Egenvurdering