Rapport og presentasjon fra praksistid

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er laget i et samarbeid mellom programfaglærer på Kulde - og varmepumpeteknikk og norsklærer. Det er relatert til praksis og presentasjon av den. Det er en del av prosjekt til fordypning.

Klasserom med mulighet for framvisning av PowerPoint - presentasjon.