Reklameoppgave

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er todelt:

1. Elevene lager en reklame for et produkt eller en idé knyttet til eget programfag, hudpleierfaget.

2. Elevene analyserer en fritt valgt hudpleierelatert reklame.

Se vedlagt fil for metode, sluttprodukt og vurdering.