Barnebok og lesestund på Design og håndverk (sammensatte tekster, litterære virkemidler)

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en illustrert barnebok. Det skal brukes virkemidler som bildeutsnitt og perspektiv. Dessuten skal de bruke virkemidler fra sjangeren novelle og strukturer fra barnelitteratur som hjem - borte - hjem.

Barneboka ble lest opp for barn i barnehagealder. Lesing med innlevelse.

Elevene fyller ut malen for barnebok, og lager deretter en historie med illustrasjoner og tegninger ut fra hva de liker å jobbe med.

Det var særlig nyttig for elevene å forholde seg til en mottakergruppe av barn. Det var motiverende og relevant for dem.