ENGLISH PRESENTATION WITH SERVICE AND TRANSPORTATION

Beskrivelse: 

ORAL PRESENTATION THAT CAN BE USED ON BOTH VG1 AND VG2 VOCATIONAL STUDIES FOR SERVICE AND TRANSPORTATION. IT IS A CROSS DISIPLINARY PROJECT THAT CAN BE USED OVER ONE DAY OR SEVERAL DAYS, DEPENDING ON THE TIME AVAILABLE.

Ressurser

Dette er et tenkt undervisningsopplegg i vår/sommermnd. da det kan være noe bortfall av tid i forbindelse med heldagsprøver/ eksamener. Undervisningsopplegget kan brukes både på VG1 og VG2. For VG1 som en "kick-start" for VG2, og VG2 som en evnt. forberedelse til en muntlig eksamen.

Elevene skal gjennom lytting, kreativ jobbing samt muntlig framlegg gjøre seg nytte av både programfag og fellesfag. De skal gjøres kjent med hva de skal gjøre via en episode av et britisk tv-program, og ut i fra det jobbe opp mot gitte mål i fagplanen. Vi håper dette kan være en annerledes og innspirerende måte å jobbe på.