Adaptasjon av noveller. Klassen lager hørespill

Beskrivelse: 

Elevene skal lese to forskjellige noveller, velge én, og gruppevis tilpasse novellen til et hørespillmanus. Forslag til noveller kan være: Herr Karlsen av Sarah Johnsen eller Gutten av Ingvar Ambjørnsen. Begge tekstene er enkle å tilpasse til hørespill med tanke på lydeffekter, miljø, replikker osv. Elevene kan jobbe i grupper på ca fire, og få utdelt bestemte arbeidsoppgaver. Sluttproduktet skal være et ferdig innspilt hørespill med lydeffekter og replikker. Elevene kan for eksempel bruke lydprogrammet Audicity.

Undervisningsopplegget har fokus på følgende grunnleggende ferdigheter: Lese, skrive, IKT, muntlig

Læringsmål for prosjektet:

- alle skal vite hva som kjennetegner en dramatisk tekst

- alle skal forstå begrepet adaptasjon

- alle skal adaptere en novelle til en dramatisk tekst og spille den inn som hørespill

- alle skal kjenne til de utfordringer det kan være å adaptere en tekst

- alle skal kjenne til hva som skal med i et hørespillmanus

- alle skal ta del i en samarbeidsprosess

Se vedlegg om prosjektbeskrivelse.

Se vedlegg om prosjektbeskrivelse (vurderingskriterier)

Elevene trenger PC og lydprogrammet Audicity (gratis), eventuelt mikrofoner.