Farm animals

Beskrivelse: 

Opplegget er todelt: Først lære navnene på husdyr (generic name, male, female and offspring), deretter bruke dem i en muntlig aktivitet. Formålet er å lære de engelske navnene på de vanligste husdyrene, jf. læreplanmålet "forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram".

Start med en tabell (se eksempel vedlagt, inspirert av Langseth et al (2006) Workshop Engelsk VG1 Naturbruk (Oslo: Gyldendal), s. 225). Gi elevene litt tid til å finne svarene selv før dere i fellesskap fyller ut skjemaet. Elevene kan også komme med forslag på andre dyr.

Deretter får hver elev utdelt et kort med navnet på et husdyr (på engelsk). Vedlagte mal kan brukes. De skal forklare muntlig på engelsk hvilket dyr de er, uten å faktisk si navnet på dyret, slik at medelevene kan gjette hvilket dyr de er. Elevenes ferdighetsnivå avgjør hvor komplisert de gjør det. Det er lurt om lærer modellerer først, for eksempel ved å si: "I am a very large animal. My hide can be red or brown or white or black. I sometimes have horns and a ring through my nose. It is believed that I hate the colour red." Den første av elevene som gjetter rett starter med å beskrive seg selv på engelsk. Alle skal kunne være med på dette. Om noen ikke tør å beskrive seg selv, kan de andre elevene stille ja-/nei-spørsmål til de har kommet fram til rett dyr.

Dette er en aktivitet som elevene vanligvis syns er veldig artig. Den engasjerer alle, og

Tavle (evt. interaktiv tavle), navnekort (som beskrevet over)