RETORIKK I YRKET DITT

Beskrivelse: 

Elevene hadde vært på Bygg reis deg i programfaget og skulle prestentere et produkt derfra. Powerpointpresentasjonen ble vurdert av fellesfaglærer og programfagslærer i fellesskap.Det ble lagt vekt på troverdighet som retorisk virkemiddel.

Elevene var på messe og skulle prestentere et produkt i gruppe. Programfagslærer og fellesfagslærer samarbeidet om vurderingen. Etos, logos og patos var begreper som elevene skulle kjenne til.

Det var ekstra motiverende for elevene at programfagslærer hørte på. De ble klar over hvor viktig troverdighet i framstillinger var.