Debatt - Den kvinnelige anatomi

Beskrivelse: 

Elevene skal være kjent med teori om debatt. Undervisningsopplegget benytter et skriftlig debattinnlegg fra Marta Breen og et debattprogram fra NRK. Sluttproduktet skal være et skriftlig debattinnlegg.

Forarbeid til dette opplegget er gjennomgang av teori knyttet til debatt og diskusjon. Dette opplegget blir derfor en oppfølging av teoristoffet og skal munne ut i en skriftlig oppgave.

Fagbegreper elevene må kjenne til: paneldebatt, ordstyrer, debattinnlegg, argumentasjonsteknikk.

Klassen leser først Marta Breens debattinnlegg og oppsummerer innholdet. Deretter ser klassen hele eller deler av Debatten fra NRK. Samtalen om programmet kan komme underveis eller i etterkant av programmet.

 • Hvilket syn står de forskjellige debattantene for?
 • Hvilken yrkesbakgrunn har de (de fire deltakerne i panelet er uthevet)?
  • Marta Breen – journalist og forfatter
  • Dagrun Eriksen – politiker (KrF)
  • Astrid Gunnestad – programleder i P4 – humorprogram
  • Anne-Kari Bratten – fra Spekter
  • Peder Kjøs – psykolog
  • Elisabeth Norheim – blogger
  • Trude Susegg – redaktør for Klikk.no – helse
  • Stefan Emmes – kirurg
  • Johanne Sundby – gynekolog
 • Hvordan jobber ordstyreren?
 • Hvordan brukes Twitter-meldinger i programmet?
 • Hvorfor får noen fra publikum si noe?
 • Hvorfor oppstår nye ord som muffinmage, grevinneheng og andre ord knyttet til kropp?
 • Hvordan lages nyordene?
 • Trenger vi dem?
 • Kunne ordene hatt en mer positiv klang?
 • Hva har disse ordene å si for kroppspresset mange opplever?

Skriftlig oppgave:

 • Skriv et debattinnlegg om hvordan ungdommer kan få dårlig selvbilde av et språk som bruker nedsettende ord om kroppen.
 • Skriv et debattinnlegg der du mener at nedsettende ord om kvinnekroppen er negativt for likestillingen.
 • Skriv et debattinnlegg der du mener humor og selvironi er et godt virkemiddel for å få god selvtillit.
 • Skriv et debattinnlegg der du skriver din mening om medias påvirkning på vårt selvbilde.

PC, projektor