Applying for a job in service and transport

Beskrivelse: 

Eleven skal:

Lære å skrive en formell tekst i form av jobbsøknad, bruke vokabular knyttet til eget utdanningsprogram og bruke et situasjonstilpasset språk.

Jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet.

Opplegget kan utvides til å omfatte muntlige ferdigheter i forma av et jobbintervju i forbindelse med annonsen og gjennomføring av en "guidet tur" i og rundt Rockefeller Center (muntlig fremføring med støtte i PowerPoint, situasjonstilpasset språk, vertsskapsrollen).

1. Gjennomgang av formelle krav til sjangeren jobbsøknad (ressurser fra ndla i lenke)

2. Lese og forstå et eksempel på en god jobbsøknad (denne kan de bruke som mønstertekst når de selv skal skrive)

3. Lese og forstå annonseteksten (vedlagt)

4. Skrive jobbsøknad

 

Lav

Middels

Høy

Språk

Har et muntlig språk

Fører et språk som til en viss grad er tilpasset situasjonen

Fører et språk som i høy grad er tilpasset situasjonen

Struktur

Viser kunnskap om noen få formelle krav knyttet til sjangeren

Følger til en viss grad de formelle krav til sjangeren

Følger gjennomgående de formelle krav som stilles til sjangeren

Innnhold

Gir minst en relevant begrunnelse for hvorfor du skal få jobben

Gir noen relevante begrunnelser for hvorfor du skal få denne jobben. Svarer til en viss grad på det annonsen etterspør

Gir mange gode, relevante begrunnelser for hvorfor du skal få denne jobben. Svarer i høy grad på det annonsen etterspør